Mũi phay 1 me – 8mm

Mũi phay 1 me – 8mm

Dùng để phay nhôm, phay lỗ khoá, phay ổ khóa nhôm hệ: Xingfa, Việt Pháp…

Quy cách: 8*8*30*120

Vật liệu chế tạo: M2, M35, M42, Tungsten

Xuất xứ: Đức

Mô tả sản phẩm

Mũi phay 1 me – 8mm

Dùng để phay nhôm, phay lỗ khoá, phay ổ khóa nhôm hệ: Xingfa, Việt Pháp…

Quy cách: 8*8*30*120

Vật liệu chế tạo: M2, M35, M42, Tungsten

Xuất xứ: Đức