Mài lưỡi cưa

Chủng loại: lưỡi cưa thép gió, lưỡi cưa gỗ, lưỡi cắt nhôm, lưỡi hợp kim
Các loại lưỡi cắt đường kính từ 255->610mm.
Đặc điểm nổi bật:
  • Mài lưỡi cắt bằng máy CNC
  • Mài tất cả các góc cạnh
  • Lưỡi sau khi mài cắt như lưỡi mới

Chú ý: Chỉ mài lưỡi cưa khi biết góc nghiêng của hợp kim gắn trên lưỡi.

Mô tả sản phẩm

Chủng loại: lưỡi cưa thép gió, lưỡi cưa gỗ, lưỡi cắt nhôm, lưỡi hợp kim
Các loại lưỡi cắt đường kính từ 255->610mm.
Đặc điểm nổi bật:
  • Mài lưỡi cắt bằng máy CNC
  • Mài tất cả các góc cạnh
  • Lưỡi sau khi mài cắt như lưỡi mới

Chú ý: Chỉ mài lưỡi cưa khi biết góc nghiêng của hợp kim gắn trên lưỡi.