Mũi phay nhôm

Showing all 4 results

 • mui phay lo khoa

  Mũi phay 1 me – 4mm

  Mũi phay 1 me – 4mm

  Dùng để phay nhôm, phay lỗ khoá, phay ổ khóa nhôm hệ: Xingfa, Việt Pháp…

  Quy cách: 4*8*12*60

  Vật liệu chế tạo: M2, M35, M42, Tungsten

  Xuất xứ: Đức


 • Mũi phay 1 me – 5mm

  Mũi phay 1 me – 5mm

  Dùng để phay nhôm, phay lỗ khoá, phay ổ khóa nhôm hệ: Xingfa, Việt Pháp…

  Quy cách: 5*8*12*60

  Vật liệu chế tạo: M2, M35, M42, Tungsten

  Xuất xứ: Đức


 • Mũi phay 1 me – 6mm

  Mũi phay 1 me – 6mm

  Dùng để phay nhôm, phay lỗ khoá, phay ổ khóa nhôm hệ: Xingfa, Việt Pháp…

  Quy cách: 6*8*14*80

  Vật liệu chế tạo: M2, M35, M42, Tungsten

  Xuất xứ: Đức


 • Mũi phay 1 me – 8mm

  Mũi phay 1 me – 8mm

  Dùng để phay nhôm, phay lỗ khoá, phay ổ khóa nhôm hệ: Xingfa, Việt Pháp…

  Quy cách: 8*8*30*120

  Vật liệu chế tạo: M2, M35, M42, Tungsten

  Xuất xứ: Đức