Lưỡi cắt HSS

Showing all 4 results

 • Lưỡi cắt Julia – 300

  Lưỡi cắt inox Julia 300

  Thông số kỹ thuật: đường kính ngoài 350mm

  Ứng dụng: Cắt Inox

  Sử dụng cho các loại máy cắt tay, máy cắt bàn

  Vật liêu chế tạo: Thép đặc biệt theo tiêu chuẩn Italia

  Xuất xứ: Italia


 • Lưỡi cắt HSS 350

  Lưỡi cắt Julia – 350

  Lưỡi cắt inox Julia 350

  Thông số kỹ thuật: đường kính ngoài 350mm

  Ứng dụng: Cắt Inox

  Sử dụng cho các loại máy cắt tay, máy cắt bàn

  Vật liêu chế tạo: Thép đặc biệt theo tiêu chuẩn Italia

  Xuất xứ: Italia


 • Lưỡi cắt HSS 400

  Lưỡi cắt Julia – 400

  Lưỡi cắt inox Julia 400

  Thông số kỹ thuật: đường kính ngoài 400mm

  Ứng dụng: Cắt Inox

  Sử dụng cho các loại máy cắt tay, máy cắt bàn

  Vật liêu chế tạo: Thép đặc biệt theo tiêu chuẩn Italia

  Xuất xứ: Italia


 • Lưỡi cắt Julia – 425

  Lưỡi cắt inox Julia 425

  Thông số kỹ thuật: đường kính ngoài 425mm

  Ứng dụng: Cắt Inox

  Sử dụng cho các loại máy cắt tay, máy cắt bàn

  Vật liêu chế tạo: Thép đặc biệt theo tiêu chuẩn Italia

  Xuất xứ: Italia