Dịch Vụ

Showing all 2 results

 • Mài lưỡi cưa

  Chủng loại: lưỡi cưa thép gió, lưỡi cưa gỗ, lưỡi cắt nhôm, lưỡi hợp kim
  Các loại lưỡi cắt đường kính từ 255->610mm.
  Đặc điểm nổi bật:
  • Mài lưỡi cắt bằng máy CNC
  • Mài tất cả các góc cạnh
  • Lưỡi sau khi mài cắt như lưỡi mới

  Chú ý: Chỉ mài lưỡi cưa khi biết góc nghiêng của hợp kim gắn trên lưỡi.


 • mài lưỡi cưa

  Thay thế hợp kim

  Chủng loại:  lưỡi cắt nhôm, lưỡi cắt sắt, lưỡi cắt gỗ, và các loại lưỡi cắt hợp kim

  Đường kính lưỡi cắt từ 180 ~ 750mm