Chính sách giao nhận

Giao sản phẩm khi Khách hàng đã nộp đủ 100% giá trị hợp đồng. Địa điểm giao sản phẩm: 56/191 Phạm Văn Đồng – Từ Liêm – Hà Nội.